Artvinliler  Vakfı

Artvinliler Vakfı Yönetim Kurulu

Başkan

Mustafa YERLİ

Başkan Yardımcısı

Samiye SOYSAL

Sekreter

Yaşar DURMUŞ

Muhasip

Ahmet KÖROĞLU

Veznedar

Sedat KOCADAĞ

Üye

Adem AVCI

Üye

Ali Rıza ALTUNEL

Yedek Üye

Turgay ŞİMŞEK

Yedek Üye

Turgut KAHRAMAN

Yedek Üye

Fahameddin BAŞAR

Denetleme Kurulu Asil Üye

Emire Mine EMİRZADE

Denetleme Kurulu Asil Üye

Vedat KİBAR

Denetleme Kurulu Asil Üye

Temurhan YILDIZ

Denetleme Kurulu Yedek Üye

Osman Fehmi DURSUNOĞLU

Denetleme Kurulu Yedek Üye

Abdulkadir YILMAZ

Denetleme Kurulu Yedek Üye

Erol DÜZCAN